0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Webshop

Traumakaarten

 29,95

Traumakaarten zijn ontworpen voor therapeuten die werken met cliënten die een traumatische gebeurtenis hebben ervaren. Een traumatische gebeurtenis heeft invloed op alle delen van je wezen en kan de emotionele balans van de hersenen verstoren (Shapiro, 1995). Het leggen van de kaarten maakt inzichtelijk hoe gedachten, gevoelens en fysieke gewaarwordingen met elkaar te maken hebben en hoe deze ons gedrag en onze relaties beïnvloeden. De kaarten zijn onderverdeeld in verschillende kleuren en onderdelen. Deze zijn apart van elkaar te gebruiken. De kaarten nodigen uit om te werken met zowel intern gerichte aandacht (beleving) als extern gerichte aandacht (afleiding). Het richten van de interne aandacht op de traumatische herinnering in combinatie met het richten van de externe aandacht op de kaarten, stelt.

In vuur en vlam

 149,75

In Vuur en Vlam brengt de regulatie van het zenuwstelsel bij stress en trauma in beeld. Geschikt voor psycho-educatie en cliëntgerichte interventies. Met dit werkmateriaal kun je met cliënten op een eenvoudige manier, vanuit een helicopterview het drie-enig brein in beeld brengen. Door het drie-enig brein als een puzzel in elkaar te leggen ontvouwt zich vanzelfsprekend inzicht in hoe hersendelen in een gezonde stresssituatie samenwerken. In Vuur & Vlam staat symbool voor het levensvuur, deze metafoor is gekozen om aan te sluiten bij de positieve psychologie. Zo wordt duidelijk hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw levensvuur aan blijft.

Communicatiepop

 29,95

De communicatiepoppen zijn gemaakt vanuit de visie dat elke client een goede reden heeft om te doen wat hij doet. Maak inzichtelijk wat zich van binnen afspeelt en wat van buiten te zien en te horen is, achter elk gedrag zit een bepaald gevoel. De cliënt kan een gezicht kiezen die overeenkomt met wat de buitenwereld ziet en deze op het hoofd plakken. Lacht de cliënt dingen weg of toont hij of zij juist boosheid? Door een ander gezicht op het hart te plakken, wat voor de binnenwereld staat, wordt inzichtelijk of wat van buiten te zien is overeenkomt met wat zich van binnen afspeelt. Dit is namelijk niet altijd het geval. Door te werken met communicatiepoppen wordt duidelijk hoe het gevoel zich verhoudt tot het gedrag. Door het jasje dicht en open te gebruiken kun je in het materiaal laten voelen hoe het is om het gevoel te verbergen of te tonen aan de buitenwereld. Wat doet dat met de cliënt? De cliënt krijgt inzicht in zijn manier van communiceren waardoor het mogelijk wordt de reacties van de buitenwereld op het gedrag beter te begrijpen. Dit inzicht geeft een ingang om te kijken hoe de cliënt zijn communicatie beter af kan stemmen op wat zich van binnen afspeelt. Dit projectiemateriaal helpt de client het onderzoekend vermogen te vergroten, dit is een belangrijke basis voor herstel.

De voordelen van therapeutische hulpmiddelen

- Visuele informatie onthoud je beter.

- Psycho-educatie kun je zichtbaar overbrengen.

- Middels het gebruik van de materialen is het mogelijk te illustreren wat er in de hersenen gebeurt.

- Complexe informatie wordt eenvoudiger.

- Meer betrokkenheid en onderling begrip.

- Effectievere behandeling door meer interactie en creativiteit.

- Een visualisatie trekt de aandacht, prikkelt en roept vrijwel direct een emotie op.

- Een beeld prikkelt een groter gebied in de hersenen dan een woord. Het zorgt ervoor dat datgene wat besproken wordt ook direct in beelden wordt omgezet. Dit ondersteunt beide hersenhelften en stimuleert de betrokkenheid en het geheugen.

- Tijdens het visualiseren kom je makkelijk tot de kern. Je moet keuzes maken tussen hoofd- en bijzaken waardoor de boodschap compact en duidelijk overgebracht wordt.

- Visuele taal kan betekenissen verduidelijken of toevoegen, die in verbale taal moeilijk uit te drukken zijn.

- Visualisaties kunnen goed ingezet worden om behandelaar en cliënt op gelijkwaardig niveau met elkaar te laten communiceren, er ontstaat meer interactie, samen kom je tot inzicht en begrip. Dit versterkt het vertrouwen en de client gaat meer gemotiveerd het vervolgtraject in.

- Vereenvoudigen van complexe informatie.

Therapeutisch Werkmateriaal

Californiedreef 31
3565 BJ Utrecht

Lisette@therapeutischwerkmateriaal.nl

+31 (0) 6 - 2012 4433

Copyright © 2024 Therapeutisch Werkmateriaal
Webdesign & Development by Magic Bytes